rođen: 25.04.1974

email: carevicsvetozar@gmail.com

adresa: Borska 11a, Beograd

tel: +381 64 43 85 124


Radno iskustvo

od apr. 2017 do danas

Odgovorni projektant za saobraćajnice

China Road and Bridge Corporation


od sep. 2015 do apr.2017

Samostalni projektant za saobraćajnice

China Road and Bridge Corporation


od 2010 do sep. 2015

Odgovorni projektant za saobraćajnice

"Hidroprojekat saobraćaj"


od 2006 do sep. 2010

Projektant za saobraćajnice

"Hidroprojekat saobraćaj"


Dobrodošli na moju prezentaciju

Moje ime je Svetozar Carevic i ja sam diplomirani građevinski inženjer. Završio sam Građevinski fakultet u Beogradu na odseku za puteve, železnice i aerodrome.

Član sam profesionalnog udruženja:

- Inženjerske komore Srbije (licenca pod brojem 315 I651 10 )

- Inženjerske komore Crne Gore (rešenje br: 01-424/2)

Veštine i znanje

Do sad imam više od deset godina iskustva u radu na raznim projektima. Gradio sam i usavršavao svoje znanje i veštine radeći na projektima koji su navedeni u ovoj prezentaciji.

Od početka sam imao priliku da budem angažovan na izradi velikog broja projekata svih tipova saobraćajnica. Imao sam tu mogućnost da prođem sve pozicije u operativnom delu, od projektanta saradnika preko samostalnog projektanta do odgovornog projektanta.

Svi projekti na kojima sam učestvovao su navedeni u ovoj prezentaciji.

    Moje poznavanje softvera i jezika

  • AutoCad
  • Gavran Civil Modeller
  • MS Office
  • Auto turn
  • Engleski - napredni nivo